Tuesday, December 08, 2015

Kejayaan KODIKA mendapat pujian di Dewan Rakyat

Tuan  Yang  di - Pertua,  yang  terakhir  yang  saya  ingin  sebut  dalam  perbahasan  ini  ialah  dalam  soal  koperasi - koperasi  yang  sudah  terlibat  dalam  mengambil  deposit  dan  terlibat  dalam  pemberian  kredit.  Saya  telah  melawat  sebuah  koperasi  di  Kampung  Pulau  Rusa  di  Kuala  Terengganu,  namanya  Koperasi  Adik  Kakak  (KODIKA). 

Saya  difahamkan  setelah  mendapat  taklimat  dan  sebagainya  dari  segi  prestasi  pungutan,  bayaran  balik  dan  pemberian  kredit,  ia  jauh  lebih baik daripada Bank Rakyat. 

Mereka  mempunyai  seribu  lebih  ahli  dan  dengan  modal  terkumpul  lebih  RM10  juta  dan  sudah memberi pinjaman kepada lebih RM30 juta, termasuk juga perumahan kepada ahli - ahli dan  saya nampak kesannya begitu baik. Anak - anak mereka tidak perlu lagi meminjam daripada PTPTN  untuk pendidikan dan sebagainya, mereka boleh meminjam di situ. Begitu juga dengan perumahan  dan sebagainya.

Datuk Madius bin Tangau [Tuaran] di Dewan Rakyat (17 Jun 2015)